Kupljenu robu isporučujemo Vam u roku od 5 radnih dana

Isporuku robe vršimo sopstvenim vozilom, putem kurirskih službi ili ličnim preuzimanjem kod nas u magacinu.

Za isporuku gabaritne robe tražite našu specijalnu ponudu.

Akcijske cene ne sadrže troškove prevoza.

Hladni radni stolovi

KH-S901-H6C - Hladni radni sto

KH-S901-H6C - Hladni radni sto

Spoljne mere (mm): 900 x 700 x 850 mm

Molimo nazovite za detalje.

GNTC-S901 - Hladni radni sto

GNTC-S901 - Hladni radni sto

Spoljne mere (mm): 900 x 700 x 850 mm

Molimo nazovite za detalje.

CGN2 - Hladni radni sto sa 2 vrata

CGN2 - Hladni radni sto sa 2 vrata

Spoljne mere (mm): 1400 x 700 x 850 mm

Molimo nazovite za detalje.

USN2-R290 - Hladni radni sto sa 2 vrata

USN2-R290 - Hladni radni sto sa 2 vrata

Spoljne mere (mm): 1400 x 600 x 600 mm

Molimo nazovite za detalje.

UGN2-R290 - Hladni radni sto sa 2 vrata

UGN2-R290 - Hladni radni sto sa 2 vrata

Spoljne mere (mm): 1400 x 700 x 600 mm

Molimo nazovite za detalje.

CGN3 - Hladni radni sto sa 3 vrata

CGN3 - Hladni radni sto sa 3 vrata

Spoljne mere (mm): 1865 x 700 x 850 mm

Molimo nazovite za detalje.

SL02NX - Hladni radni sto

SL02NX - Hladni radni sto

Spoljne mere (mm): 904 x 700 x 880 mm

Molimo nazovite za detalje.

CSN2 - Hladni radni sto GN 1/1

CSN2 - Hladni radni sto GN 1/1

Spoljne mere (mm): 1400 x 600 x 850 mm

Molimo nazovite za detalje.

KH-GN2100TN - Hladni radni sto

KH-GN2100TN - Hladni radni sto

Spoljne mere (mm): 1360 x 700 x 850 mm

Molimo nazovite za detalje.

GNTC700L2 - Hladni radni sto sa 2 vrata

GNTC700L2 - Hladni radni sto sa 2 vrata

Spoljne mere (mm): 1355 x 700 x 850 mm

Cena bez pdv 111 350,00 RSD

Cena sa pdv 133 620,00 RSD

USN3-R290 - Hladni radni sto sa 3 vrata

USN3-R290 - Hladni radni sto sa 3 vrata

Spoljne mere (mm): 1865 x 600 x 600 mm

Molimo nazovite za detalje.

UGN3-R290 - Hladni radni sto sa 3 vrata

UGN3-R290 - Hladni radni sto sa 3 vrata

Spoljne mere (mm): 1865 x 700 x 600 mm

Molimo nazovite za detalje.

CSN3 - Hladni radni sto sa 3 vrata

CSN3 - Hladni radni sto sa 3 vrata

Spoljne mere (mm): 1865 x 600 x 850 mm

Molimo nazovite za detalje.

GNTC700L3 - Hladni radni sto

GNTC700L3 - Hladni radni sto

Spoljne mere (mm): 1800 x 700 x 850 mm

Molimo nazovite za detalje.

KH-GN3100TN - Hladni radni sto sa 3 vrata

KH-GN3100TN - Hladni radni sto sa 3 vrata

Spoljne mere (mm): 1795 x 700 x 850 mm

Molimo nazovite za detalje.

TF02EKOGN - Hladni radni sto GN 1/1

TF02EKOGN - Hladni radni sto GN 1/1

Spoljne mere (mm): 1420 x 700 x 850 mm

Molimo nazovite za detalje.

USL2-R290 - Hladni radni sto sa 2 vrata

USL2-R290 - Hladni radni sto sa 2 vrata

Spoljne mere (mm): 1400 x 600 x 600 mm

Molimo nazovite za detalje.

KH-GN2110TN-HC - Hladni radni sto sa vratima i 2 fioke

KH-GN2110TN-HC - Hladni radni sto sa vratima i 2 fioke

Spoljne mere (mm): 1360 x 700 x 850 mm

Molimo nazovite za detalje.

USN4-R290 - Hladni radni sto sa 4 vrata

USN4-R290 - Hladni radni sto sa 4 vrata

Spoljne mere (mm): 2330 x 600 x 600 mm

Molimo nazovite za detalje.

Hladni radni sto

Hladni radni sto

Spoljne mere (mm):

Molimo nazovite za detalje.

UGN4-R290 - Hladni radni sto sa 4 vrata

UGN4-R290 - Hladni radni sto sa 4 vrata

Spoljne mere (mm): 2330 x 700 x 600 mm

Molimo nazovite za detalje.

USL3-R290 - Hladni radni sto sa 3 vrata

USL3-R290 - Hladni radni sto sa 3 vrata

Spoljne mere (mm): 1865 x 600 x 600 mm

Molimo nazovite za detalje.

UGL3-R290 - Hladni radni sto sa 3 vrata

UGL3-R290 - Hladni radni sto sa 3 vrata

Spoljne mere (mm): 1865 x 700 x 600 mm

Molimo nazovite za detalje.

TF03EKOGN - Hladni radni sto sa 3 vrata GN 1/1

TF03EKOGN - Hladni radni sto sa 3 vrata GN 1/1

Spoljne mere (mm): 1870 x 700 x 850 mm

Molimo nazovite za detalje.

TF03EKOSG - Hladni radni sto sa 3 vrata bez ugrađenog agregata GN 1/1

TF03EKOSG - Hladni radni sto sa 3 vrata bez ugrađenog agregata GN 1/1

Spoljne mere (mm): 1650 x 700 x 850/920 mm

Molimo nazovite za detalje.

SL03NX - Hladni radni sto GN 1/1

SL03NX - Hladni radni sto GN 1/1

Spoljne mere (mm): 1384 x 700 x 880 mm

Molimo nazovite za detalje.

TF03MIDGN - Hladni radni sto sa 3 vrata GN 1/1

TF03MIDGN - Hladni radni sto sa 3 vrata GN 1/1

Spoljne mere (mm): 1870 x 700 x 920 mm

Molimo nazovite za detalje.

SL03AL - Hladni radni sto sa zadnjim podižućim delom GN 1/1

SL03AL - Hladni radni sto sa zadnjim podižućim delom GN 1/1

Spoljne mere (mm): 1384 x 700 x 980 mm

Molimo nazovite za detalje.

GNTC700 L1 D2 - Hladni radni sto (1 vrata + 2 fioke)

GNTC700 L1 D2 - Hladni radni sto (1 vrata + 2 fioke)

Spoljne mere (mm): 1355 x 700 x 850 mm

Molimo nazovite za detalje.

KH-GN4100TN - Hladni radni sto sa 4 vrata

KH-GN4100TN - Hladni radni sto sa 4 vrata

Spoljne mere (mm): 2230 x 700 x 850 mm

Molimo nazovite za detalje.

EPF3422 D2 - Hladni radni sto (1 vrata + 2 fioke)

EPF3422 D2 - Hladni radni sto (1 vrata + 2 fioke)

Spoljne mere (mm): 1360 x 700 x 850 mm

Molimo nazovite za detalje.

KH-GN2140TN - Hladni radni sto sa 4 fioke

KH-GN2140TN - Hladni radni sto sa 4 fioke

Spoljne mere (mm): 1360 x 700 x 850 mm

Molimo nazovite za detalje.

GNTC700L4 - Hladni radni sto

GNTC700L4 - Hladni radni sto

Spoljne mere (mm): 2245 x 700 x 850 mm

Molimo nazovite za detalje.

TF03MIDSG - Hladni radni sto sa 3 vrata GN 1/1

TF03MIDSG - Hladni radni sto sa 3 vrata GN 1/1

Spoljne mere (mm): 1650 x 700 x 920 mm

Molimo nazovite za detalje.

TF04EKOGN - Hladni radni sto sa 4 vrata GN 1/1

TF04EKOGN - Hladni radni sto sa 4 vrata GN 1/1

Spoljne mere (mm): 2320 x 700 x 850 mm

Molimo nazovite za detalje.

TF04MIDGN - Hladni radni sto sa 4 vrata GN 1/1

TF04MIDGN - Hladni radni sto sa 4 vrata GN 1/1

Spoljne mere (mm): 2320 x 700 x 920 mm

Molimo nazovite za detalje.

USL4-R290 - Hladni radni sto sa 2 vrata

USL4-R290 - Hladni radni sto sa 2 vrata

Spoljne mere (mm): 2330 x 600 x 600 mm

Molimo nazovite za detalje.

UGL4-R290 - Hladni radni sto sa 2 vrata

UGL4-R290 - Hladni radni sto sa 2 vrata

Spoljne mere (mm): 2330 x 700 x 600 mm

Molimo nazovite za detalje.

KH-GN3140TN-HC - Hladni radni sto sa vratima i 4 fioke

KH-GN3140TN-HC - Hladni radni sto sa vratima i 4 fioke

Spoljne mere (mm): 1795 x 700 x 850 mm

Molimo nazovite za detalje.

TF02EKOGNL - Hladni radni sto sa elementom za pranje ruke GN 1/1

TF02EKOGNL - Hladni radni sto sa elementom za pranje ruke GN 1/1

Spoljne mere (mm): 1420 x 700 x 850/920 mm

Molimo nazovite za detalje.

GNTC700 D4 - Hladni radni sto sa 4 fioke

GNTC700 D4 - Hladni radni sto sa 4 fioke

Spoljne mere (mm): 1355 x 700 x 850 mm

Molimo nazovite za detalje.

TF03EKOGNL - Hladni radni sto sa 3 vrata i elementom za pranje ruke GN 1/1

TF03EKOGNL - Hladni radni sto sa 3 vrata i elementom za pranje ruke GN 1/1

Spoljne mere (mm): 1870 x 700 x 850/920 mm

Molimo nazovite za detalje.

TF02MIDGN - Hladni radni sto sa 2 vrata GN 1/1

TF02MIDGN - Hladni radni sto sa 2 vrata GN 1/1

Spoljne mere (mm): 1420 x 700 x 920 mm

Molimo nazovite za detalje.

GNTC700 L1 D4 - Hladni radni sto (1 vrata + 4 fioke)

GNTC700 L1 D4 - Hladni radni sto (1 vrata + 4 fioke)

Spoljne mere (mm): 1800 x 700 x 850 mm

Molimo nazovite za detalje.

KH-GN3160TN - Hladni radni sto sa 6 fioka

KH-GN3160TN - Hladni radni sto sa 6 fioka

Spoljne mere (mm): 1790 x 700 x 850 mm

Molimo nazovite za detalje.

TF04EKOGNL - Hladni radni sto sa 4 vrata i elementom za pranje ruke GN 1/1

TF04EKOGNL - Hladni radni sto sa 4 vrata i elementom za pranje ruke GN 1/1

Spoljne mere (mm): 2320 x 700 x 850/920 mm

Molimo nazovite za detalje.

TF03MIDGNL - Hladni radni sto sa 3 vrata i elementom za pranje ruke GN 1/1

TF03MIDGNL - Hladni radni sto sa 3 vrata i elementom za pranje ruke GN 1/1

Spoljne mere (mm): 1870 x 700 x 1150/1200 mm

Molimo nazovite za detalje.

TF03MIDGNL C31C22C - Hladni radni sto sa 3 vrata i elementom za pranje ruke

TF03MIDGNL C31C22C - Hladni radni sto sa 3 vrata i elementom za pranje ruke

Spoljne mere (mm): 1870 x 700 x 1150/1200 mm

Molimo nazovite za detalje.

REFERENCE

TC Image TC Image TC Image TC Image TC Image TC Image TC Image TC Image
Opširnije

NOVOSTI I AKTUELNOSTI

Upišite se na našu mailing listu za poslednje vesti ili aktuelne promocije i budite uvek prvi informisani o najnovijim ponudama.