Kupljenu robu isporučujemo Vam u roku od 5 radnih dana

Isporuku robe vršimo sopstvenim vozilom, putem kurirskih službi ili ličnim preuzimanjem kod nas u magacinu.

Za isporuku gabaritne robe tražite našu specijalnu ponudu.

Akcijske cene ne sadrže troškove prevoza.

Hladni radni stolovi

KH-S901 | Hladni radni sto

KH-S901 | Hladni radni sto

Spoljne mere (mm): 900 x 700 x 850 mm

Molimo nazovite za detalje.

KH-S901-4D | Hladni radni sto sa 4 fioke

KH-S901-4D | Hladni radni sto sa 4 fioke

Spoljne mere (mm): 900 x 700 x 850 mm

Molimo nazovite za detalje.

SL02NX | Hladni radni sto

SL02NX | Hladni radni sto

Spoljne mere (mm): 904 x 700 x 880 mm

Molimo nazovite za detalje.

KH-GN2100TN | Hladni radni sto

KH-GN2100TN | Hladni radni sto

Spoljne mere (mm): 1360 x 700 x 850 mm

Molimo nazovite za detalje.

KH-GN3100TN | Hladni radni sto sa 3 vrata

KH-GN3100TN | Hladni radni sto sa 3 vrata

Spoljne mere (mm): 1795 x 700 x 850 mm

Molimo nazovite za detalje.

CGN2 | Hladni radni sto sa 2 vrata

CGN2 | Hladni radni sto sa 2 vrata

Spoljne mere (mm): 1400 x 700 x 850 mm

Molimo nazovite za detalje.

USN2-R290 | Hladni radni sto sa 2 vrata

USN2-R290 | Hladni radni sto sa 2 vrata

Spoljne mere (mm): 1400 x 600 x 600 mm

Molimo nazovite za detalje.

KH-GN2110TN | Hladni radni sto sa vratima i 2 fioke

KH-GN2110TN | Hladni radni sto sa vratima i 2 fioke

Spoljne mere (mm): 1360 x 700 x 850 mm

Molimo nazovite za detalje.

TF02MIDGN | Hladni radni sto sa 2 vrata GN 1/1

TF02MIDGN | Hladni radni sto sa 2 vrata GN 1/1

Spoljne mere (mm): 1420 x 700 x 920 mm

Molimo nazovite za detalje.

UGN2-R290 | Hladni radni sto sa 2 vrata

UGN2-R290 | Hladni radni sto sa 2 vrata

Spoljne mere (mm): 1400 x 700 x 600 mm

Molimo nazovite za detalje.

KH-S903TOP-6D | Hladni radni sto sa 6 fioka

KH-S903TOP-6D | Hladni radni sto sa 6 fioka

Spoljne mere (mm): 1365 x 700 x 850 mm

Molimo nazovite za detalje.

SL03NX | Hladni radni sto GN 1/1

SL03NX | Hladni radni sto GN 1/1

Spoljne mere (mm): 1384 x 700 x 880 mm

Molimo nazovite za detalje.

CGN3 | Hladni radni sto sa 3 vrata

CGN3 | Hladni radni sto sa 3 vrata

Spoljne mere (mm): 1865 x 700 x 850 mm

Molimo nazovite za detalje.

TF03MIDGN | Hladni radni sto sa 3 vrata GN 1/1

TF03MIDGN | Hladni radni sto sa 3 vrata GN 1/1

Spoljne mere (mm): 1870 x 700 x 920 mm

Molimo nazovite za detalje.

SL03AL | Hladni radni sto sa zadnjim podižućim delom GN 1/1

SL03AL | Hladni radni sto sa zadnjim podižućim delom GN 1/1

Spoljne mere (mm): 1384 x 700 x 980 mm

Molimo nazovite za detalje.

KH-GN4100TN | Hladni radni sto sa 4 vrata

KH-GN4100TN | Hladni radni sto sa 4 vrata

Spoljne mere (mm): 2230 x 700 x 850 mm

Molimo nazovite za detalje.

USN3-R290 | Hladni radni sto sa 3 vrata

USN3-R290 | Hladni radni sto sa 3 vrata

Spoljne mere (mm): 1865 x 600 x 600 mm

Molimo nazovite za detalje.

KH-GN2140TN | Hladni radni sto sa 4 fioke

KH-GN2140TN | Hladni radni sto sa 4 fioke

Spoljne mere (mm): 1360 x 700 x 850 mm

Molimo nazovite za detalje.

UGN3-R290 | Hladni radni sto sa 3 vrata

UGN3-R290 | Hladni radni sto sa 3 vrata

Spoljne mere (mm): 1865 x 700 x 600 mm

Molimo nazovite za detalje.

TF03MIDSG | Hladni radni sto sa 3 vrata GN 1/1

TF03MIDSG | Hladni radni sto sa 3 vrata GN 1/1

Spoljne mere (mm): 1650 x 700 x 920 mm

Molimo nazovite za detalje.

TF04MIDGN | Hladni radni sto sa 4 vrata GN 1/1

TF04MIDGN | Hladni radni sto sa 4 vrata GN 1/1

Spoljne mere (mm): 2320 x 700 x 920 mm

Molimo nazovite za detalje.

KH-GN3140TN | Hladni radni sto sa vratima i 4 fioke

KH-GN3140TN | Hladni radni sto sa vratima i 4 fioke

Spoljne mere (mm): 1795 x 700 x 850 mm

Molimo nazovite za detalje.

TF03EKOGN | Hladni radni sto sa vratima GN 1/1 i 4x GN 1/2 fioke

TF03EKOGN | Hladni radni sto sa vratima GN 1/1 i 4x GN 1/2 fioke

Spoljne mere (mm): 1870 x 700 x 850 mm

Molimo nazovite za detalje.

GNTC700 D4 | Hladni radni sto sa 4 fioke

GNTC700 D4 | Hladni radni sto sa 4 fioke

Spoljne mere (mm): 1355 x 700 x 850 mm

Molimo nazovite za detalje.

TF02MIDGNL | Hladni radni sto sa 2 vrata (GN 1/1) i elementom za pranje ruke

TF02MIDGNL | Hladni radni sto sa 2 vrata (GN 1/1) i elementom za pranje ruke

Spoljne mere (mm): 1420 x 700 x 1150/1200 mm

Molimo nazovite za detalje.

USN4-R290 | Hladni radni sto sa 4 vrata

USN4-R290 | Hladni radni sto sa 4 vrata

Spoljne mere (mm): 2330 x 600 x 600 mm

Molimo nazovite za detalje.

TF02MIDGN | Hladni radni sto sa agregatom, 4xGN 1/2 fioke

TF02MIDGN | Hladni radni sto sa agregatom, 4xGN 1/2 fioke

Spoljne mere (mm): 1420 x 700 x 920 mm

Molimo nazovite za detalje.

TF02MIDPV | Hladni radni sto sa staklenim vratima GN 1/1

TF02MIDPV | Hladni radni sto sa staklenim vratima GN 1/1

Spoljne mere (mm): 1420 x 700 x 850/920 mm

Molimo nazovite za detalje.

GNTC700 L1 D4 | Hladni radni sto (1 vrata + 4 fioke)

GNTC700 L1 D4 | Hladni radni sto (1 vrata + 4 fioke)

Spoljne mere (mm): 1800 x 700 x 850 mm

Molimo nazovite za detalje.

KH-GN3160TN | Hladni radni sto sa 6 fioka

KH-GN3160TN | Hladni radni sto sa 6 fioka

Spoljne mere (mm): 1790 x 700 x 850 mm

Molimo nazovite za detalje.

DM-94702 | Hladni radni sto

DM-94702 | Hladni radni sto

Spoljne mere (mm): 1200 x 666 x 620 mm

Molimo nazovite za detalje.

UGN4-R290 | Hladni radni sto sa 4 vrata

UGN4-R290 | Hladni radni sto sa 4 vrata

Spoljne mere (mm): 2330 x 700 x 600 mm

Molimo nazovite za detalje.

TF02MIDGNSK | Snack hladni radni sto GN 1/1 sa gornjim hladnjakom

TF02MIDGNSK | Snack hladni radni sto GN 1/1 sa gornjim hladnjakom

Spoljne mere (mm): 1420 x 700 x 950/1020 mm

Molimo nazovite za detalje.

TF03EKOGN | Hladni radni sto sa 6x GN 1/2 fioka

TF03EKOGN | Hladni radni sto sa 6x GN 1/2 fioka

Spoljne mere (mm): 1870 x 700 x 850 mm

Molimo nazovite za detalje.

TF03MIDGNL | Hladni radni sto sa 3 vrata (GN 1/1) i elementom za pranje ruke

TF03MIDGNL | Hladni radni sto sa 3 vrata (GN 1/1) i elementom za pranje ruke

Spoljne mere (mm): 1870 x 700 x 1150/1200 mm

Molimo nazovite za detalje.

KUEAM | Hladni radni sto GN 1/1

KUEAM | Hladni radni sto GN 1/1

Spoljne mere (mm): 1400 x 700 x 900 mm

Molimo nazovite za detalje.

PRO LINE C2 | Hladni radni sto

PRO LINE C2 | Hladni radni sto

Molimo nazovite za detalje.

KUEAA | Hladni radni sto sa zadnjom podignutom ivicom GN 1/1

KUEAA | Hladni radni sto sa zadnjom podignutom ivicom GN 1/1

Spoljne mere (mm): 1400 x 700 x 985 mm

Molimo nazovite za detalje.

TF04MIDGNL | Hladni radni sto sa 4 vrata (GN 1/1) i elementom za pranje ruke

TF04MIDGNL | Hladni radni sto sa 4 vrata (GN 1/1) i elementom za pranje ruke

Spoljne mere (mm): 2320 x 700 x 1150/1200 mm

Molimo nazovite za detalje.

GNTC700 D6 | Hladni radni sto sa 6 fioka

GNTC700 D6 | Hladni radni sto sa 6 fioka

Spoljne mere (mm): 1800 x 700 x 850 mm

Molimo nazovite za detalje.

KUEBM | Hladni radni sto GN 1/1

KUEBM | Hladni radni sto GN 1/1

Spoljne mere (mm): 1850 x 700 x 900 mm

Molimo nazovite za detalje.

DM 94703 - Hladni radni sto (nizak)

DM 94703 - Hladni radni sto (nizak)

Spoljne mere (mm): 1600 x 666 x 620 mm

Molimo nazovite za detalje.

KUEBA | Hladni radni sto sa zadnjom podignutom ivicom GN 1/1

KUEBA | Hladni radni sto sa zadnjom podignutom ivicom GN 1/1

Spoljne mere (mm): 1850 x 700 x 985 mm

Molimo nazovite za detalje.

TF03MIDGNL C31C22C | Hladni radni sto sa 3 vrata i elementom za pranje ruke

TF03MIDGNL C31C22C | Hladni radni sto sa 3 vrata i elementom za pranje ruke

Spoljne mere (mm): 1870 x 700 x 1150/1200 mm

Molimo nazovite za detalje.

KUECM | Hladni radni sto GN 1/1

KUECM | Hladni radni sto GN 1/1

Spoljne mere (mm): 2300 x 700 x 900 mm

Molimo nazovite za detalje.

KUECA | Hladni radni sto sa zadnjom podignutom ivicom GN 1/1

KUECA | Hladni radni sto sa zadnjom podignutom ivicom GN 1/1

Spoljne mere (mm): 2300 x 700 x 985 mm

Molimo nazovite za detalje.

REFERENCE

TC Image TC Image TC Image TC Image TC Image TC Image TC Image TC Image
Opširnije

NOVOSTI I AKTUELNOSTI

Upišite se na našu mailing listu za poslednje vesti ili aktuelne promocije i budite uvek prvi informisani o najnovijim ponudama.